Shinui Han Soo: Gwisoopyeon

2019-11-22
South Korea
1h 46m
6.3/ 10
397
6.4
394
0%
3
0
0
区域(2)
音源(0)
字幕(0)

剧情简介

1990年代,围棋赌热席卷韩国,贵洙因为父亲沉迷赌到一无所有而输得精光。孤身一人在世上孤身一人的贵洙遇到了导师兼围棋老师伊尔多,并经历了残酷的训练成为围棋大师。他开始向毁掉他生命的世界报仇,但很快发现自己被一个不知名的孤独者追赶,追逐他自己的仇杀。

演职员

Kwon Sang-woo
Gwi-soo
Kim Hee-won
Teacher Ttong
Woo Do-Hwan
Shaman Jangsung
Hong Nae Lee
Prarie Dog
Cha Sung-je
Baduk house boy
Heo Sung-tae
Busan Weed
Kim Yi-Kyeong
Hyukjin Chang
Yong Jin Chang
Khan Lee

图片