Eorin uiroein

2019-5-22
South Korea
1h 54m
7.3/ 10
898
7.3
898
0%
0
0
0
区域(1)
音源(0)
字幕(0)

剧情简介

取材于 2013 年发生的一起真实案件:一名 10 岁的女孩承认她殴打了她的弟弟,并将他杀死。一位不成功的律师开始在地区儿童中心工作,在事情发生之前就认识了这对兄弟姐妹,但他想成为一名成功的律师,而不关心孩子们的福利。他在一家大律师事务所工作后离开了这个地区,但他决定放弃自己的前途,回来真诚地帮助这个处于苦难中的女孩。

演职员

13
Dong-hwi Lee
Jeong Yeob
Seon Yu
Ji Sook
Myung-Bin Choi
Da Bin
Lee Joo Won
Min Joon
Su-hee Go
Mi Ae
Seo Jung-Yeon
Moon Jeong
Ji-Hoon Lee
Hyeon Seok
Lee Hyun Kyun
Byeong Joo
Yang Hee-Won
Joon-Ho
Joon-Won Jung
Gun-Woo

图片

48