Vaathi

2023-2-17
India
2h 19m
7.6/ 10
2.7K
7.6
2.7K
0%
1
0
0
지역(18)
오디오(0)
자막(0)

줄거리

한 청년의 삶과 교육의 민영화에 맞서는 투쟁..

배우/제작진

28
Rishad Mahmud
Rishad
Ramesh Konambhotla
Tailor
Naga Mahesh
Pammi Sai
Hyper Aadi
S. Venkatarathnam
Sha Ra
Narra Srinivas
Samyuktha Menon
Suryadevara Naga Vamsi

사진

25