Kuselan

2008-8-1
India
2h 45m
4.8/ 10
1.0K
4.8
1.0K
0%
0
0
0
지역(2)
오디오(0)
자막(0)

줄거리

Kuselan은 인기 배우와 가난한 이발사의 아름다운 우정 이야기를 중심으로 전개됩니다.

배우/제작진

33
Rajinikanth
Ashok Kumar
Pasupathy
Balakrishnan
Meena
Sridevi
Vadivelu
Shanmugam
Santhanam
Nagaraj
Livingston
Kuppusamy
Geetha
Sister
R. Sundarajan
Srinivasan
Santhana Bharathi
Henchman
Brahmanandam
Koya dora

사진