Asakusa Kid

2010-6-1
Japan
1h 51m
6.8/ 10
54
6.8
54
0%
0
0
0
Regione(38)
Audio(0)
Sottotitoli(0)

Attori

18
Suidôbashi Hakase
Sujitarô Tamabukuro
Saburô Ishikura
Kanako Fukaura
Harumi Inoue
Keiko Utsumi
Shirô Tsubuyaki
Susumu Terajima
Duncan
Shôko Nakahara

Immagini